Запис з блогу

Home / Блог / Профорієнтація в Main School: обираємо успішне майбутнє разом!

Профорієнтація в Main School: обираємо успішне майбутнє разом!

Профорієнтація - це те, що допомагає обрати майбутню професію з урахуванням всіх здібностей. Перша, найголовніша новина- ми відкриваємо 10 та 11 класи і вже зараз набір в ці класи йде повним ходом. Аби ви були впевнені в майбутньому своєї дитини, ми підготували все необхідне для успішної здачі ЗНО та вступу в провідні вузи України.
Крім цього, в Main School відводиться особлива увага подальшій професійній кар'єрі кожного учня.
Тому друга новина - ми раді оголосити появу профорієнтації в нашій школі!


Компетентнісний потенціал кожного навчального курсу та визначення рівня професійної орієнтації дитини проводитиметься за такими напрямками:
ID – Intelect Discovery
E – Esthetic
А – Activity
IS – Intellect STEM
ISо – Intellect Social
Ключові результати навчання в Main School фіксуються в паспорті учня. Паспорт учня - багаторічний динамічний інструмент, який відображає академічне, соціальне/особисте і кар'єрне зростання дитини, визначає рівень професійної орієнтації, беручи до уваги унікальні інтереси учня, потреби та цілі для досягнення успіху.

Заходи Main School, пов'язані з програмами профорієнтації та консультування:

1) консультування учнів і батьків на основі отриманих даних паспорту учня та плану індивідуального розвитку дитини;
2) консультування учнів і батьків за навчальними програмами старшої школи та програмами ЗНО, підготовки їх до вступу до вищого навчального закладу та підтримка учнів в прийнятті рішень, які стосуються їх повсякденного життя, навчання, планів на подальшу освіту і життя в цілому;
3) тестування учнів за вибраним напрямком навчання;
4) типових інструментів оцінки кар'єри, опитування за професійними інтересами;
5) розробка портфелів професій, які включають результати тестів, приклади студентської роботи, резюме та супровідні листи до потенційних роботодавців;
6) організація стажування, семінарів, фокус-груп, присвячених професійним навичкам та особистісному розвитку, встановлення особистих і академічних цілей на рік.


Навчання в Main School включає більше 40 авторських курсів, які структуровані за 11 напрямками, майстер-класи, тренінги від провідних IT-фахівців і педагогів, екскурсії на провідні ІТ - компанії, IT- семінари, воркшопи, team building.

Всі курси розроблені з урахуванням стандартів якості Main School і Main Academy. Навчання має яскраво виражений практичний характер, в основі методики навчання лежать кейсовий і проектний методи. Заключний етап навчання включає створення і захист індивідуальних і групових творчих проектів, які пов'язані з дослідницькою або інженерною діяльністю. Результатом навчання є розробка і створення свого власного IT-проекту і отримання сертифіката.

Навчання базується на принципах системності і послідовності, ефективність навчального процесу забезпечує комплексна система підготовки фахівців для IT-компаній в Main Академії. В основі навчальних програм Академії лежить модель IT-компетенцій, розроблена на базі Європейської (e-CF).
Профілі компетенцій IT-фахівців і навчальні програми Академії розроблені відповідно до вимог українських та міжнародних IT-компаній, тому максимально відповідають потребам IT-ринку. У студентів Академії є можливість отримати затребувану IT-спеціальність та професійне IT-навчання, яка дає можливість претендувати на позицію Junior.

Заснована на базі IT-знань Main School є унікальною стартовою платформою для дитини, для реалізації її потенціалу і, як результат, визначення майбутньої професії!